Welkom bij het Landelijk Grondwater Register

Dit is de toegangspagina voor het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het LGR vormt een landelijke registratie van alle grondwatervergunningen- en meldingen voor grondwater onttrekkingen, infiltraties en open bodem energie systemen in Nederland. Daarnaast bevat het LGR sinds september 2013 gegevens over meldingsplichtige en vergunningsplichtige gesloten bodem energie systemen (GBES) die onder het bevoegd gezag vallen van de gemeenten en de omgevingsdiensten. Toegang tot de LGR applicatie is voorbehouden aan vertegenwoordigers van de genoemde bevoegde gezagen.

Meer informatie »

Invoeren

Voeg een nieuwe vergunning of melding van een Grondwaterontrekking, -infiltratie of bodemenergiesysteem in.

Raadplegen

Doorzoek het register op vergunningen, meldingen, installaties, subjecten en meer...

Rapporteren

Maak een rapport op maat aan.